Vurberg – povečanje vrta in utrditev pobočja

Stanje pred izvedbo. Želja stranke je bila povečanje vrta.   Utrjevanje nasipa:   Izdelava armirane zemljine po sistemu BVS-Wall. Mreža je pritrjena zgoraj:   Možna predpriprava za betonsko teraso:   Pridobitev 4 m ravne površine:   Armirana zemljina poljubnih oblik: