Tehnologija

Klasične armirane zemljine se gradijo po plasteh, med katere se vstavlja armatura (geosintetik), na samem  licu pa je železna ukrivljena armatura, ki je znotraj oblečena v protierozijsko tkanino. Temeljitev je horizontalna. Več o tem na http://www.lespatex.si/gradbenistvo/geosintetiki/armirane-zemljine-geomreze-armirani-geotekstili/

Armirane zemljine po patentu BVS-zid se gradijo po plasteh iz žičnatega pletiva,  na licu je armatura oblečena v žičnato pletivo, kokosovo prejo in protierozijsko tkanino. Temeljitev je zgoraj, tako da nas slaba temeljna tla ne ovirajo. Zunanje lice je lahko v naklonu od 45 do 85 stopinj ter ozelenjeno s poljubno vegetacijo. Zaradi temeljitve zgoraj se lahko prične gradnja »EKO ŠKARPE« tudi sredi nasipa.

Armirana zemljina po patentu BVS je primerna za vse vrste izkopov in reševanje problemov erozije na strmih pobočjih, kjer se kamenje ves čas kruši in plazi. Pri izvedbi te biotehnologije uporabljamo žičnato pletivo (ki ga vgradimo v brežino), na katero se pričvrstijo mreže (s kokosom in protierozijsko tkanino), da dobimo žepke zemlje. Vanje nato zasadimo poljubno vrsto vegetacije. Tu se najbolje obnesejo lesnate rastline, ki sčasoma še dodatno utrdijo strmino z lastnimi koreninami in kasneje popolnoma prevzamejo nalogo žičnatega pletiva.