Bled – Sanacija brežine ob vodotoku

Stanje pred sanacijo. Brežina je podvržena usipanju v mimoidoči potok.

 

Sanacija brežine:

 

Stanje po sanaciji: