Naše prednosti

– gradnja brez temelja (BVS-zid se sidra zgoraj)
– hitra izvedba del
– 10 let delovnih izkušenj
– zelen, naraven videz (sajenje različnih grmovnic, dreves, trave …)
– naravi prijazna brežina (sklopi se z okoljem)
– celovita, kakovostna, natančna in skrbna izvedba del
– inovativnost
– prilagodljivost

Več o nas in našem delu >>

Armirane zemljine po patentu BVS-zid se gradijo po plasteh iz žičnatega pletiva. Na licu je armatura oblečena v žičnato pletivo, kokosovo prejo in protierozijsko tkanino. Temeljitev je zgoraj, tako da nas slaba temeljna tla ne ovirajo. Zunanje lice je lahko v naklonu od 45 do 85 stopinj ter ozelenjeno s poljubno vegetacijo. Zaradi temeljitve zgoraj se lahko prične gradnja »EKO ŠKARPE« tudi sredi nasipa.

Več o tehnologiji izvedbe >>